Znanstveni rad - Pregledni rad
Historiografski problemi kronologije staroegipatske povijesti u hrvatskim povijesnim znanostima i nastavi povijesti

Tomorad, Mladen (2008)