Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Lov i ribolov u starom Egiptu

Tomorad, Mladen (2009)