Znanstveni rad - Pregledni rad
Razvoj staroegipatskih pogrebnih običaja i arhitekture od kulture Badari do kraja Starog kraljevstva (Sažetak)

Tomorad, Mladen (2006)