Ostalo - Prikaz, pregled, osvrt
Igor Uranić, Stari Egipat - povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, Školska knjiga d.d., Zagreb 2002, 284 str.

Tomorad, Mladen (2005)