Ostalo - Prikaz, pregled, osvrt
Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba, ur. Tomislav Popić, Biblioteka Dies Historiae, Zagreb 2004., 135 str.

Skeledžija, Vanja (2005)