Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma. komparacija određenih obilježja hrvatske kulture kod srednjoškolaca i njihovih nastavnika (Hofstedeov model)

Burai, Renata (2016)