diplomski rad
Usporedba muških i ženskih likova u popularnim videoigrama 2012.-2013.

Lina Kodela Pacenti (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU