Ostalo - Ostalo
Iz pjesničkog opusa Bara Boškovića

Blažević, Zrinka; Stepanić, Gorana; Tvrtković, Tamara (2003)