Stručni rad - Stručni rad
Sumarni inventar fonda središnje francuske uprave u Dubrovniku 1808-1814 (Acta Gallica)

Ćosić, Stjepan (1995)