Znanstveni rad - Pregledni rad
Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih utjecaja: država - društvo - korisnici

Ćosić, Stjepan; Lemić, Vlatka (2006)