Ostalo - Prikaz, pregled, osvrt
Piotr Żurek, Ragužani i Sarmati. Iz povijesti dubrovačko-poljskih odnosa u drugoj polovici 18. stoljeća / Raguzańczycy i Sarmaci. Z dziejów stosunków polsko-dubrownickich w drugiej polowie XVIII wieku.

Ćosić, Stjepan (2004)