diplomski rad
Dječja recepcija bajke: kontekstualizacija i interpretacija

Mihaela Štefec (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU