diplomski rad
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima u Mađarskoj i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski

Mateja Pondeljak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU