Rad dostupan nakon 2020-07-06
disertacija
Zagreb u Prvome svjetskom ratu

Marko Vukičević (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji