Rad nije dostupan
disertacija
DRUŠTVENA I DEMOGRAFSKA STRUKTURA KOTORA U 18. STOLJEĆU

Maja Katušić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji