Rad nije dostupan
disertacija
SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: ORGANIZACIJA I DJELOVANJE (1945. – 1953.)

Nenad Bukvić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji