diplomski rad
Uloga medija u stvaranju predrasuda i stereotipa o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj

Inoslava Bukal (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU