Rad nije dostupan
disertacija
Djelovanje bačkih Hrvata u kulturnim institucijama NDH

Krešimir Bušić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji