diplomski rad
Analiza inauguracijskih govora dosadašnjih predsjednika Republike Hrvatske

Ana-Maria Premec (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU