diplomski rad
Analiza neverbalne komunikacije: Barack Obama i Donald Trump

Lucija Curavić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU