diplomski rad
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji

Marija Tičić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU