diplomski rad
Hrvatska kazališna kritika od Antuna Gustava Matoša do našega vremena

Dorotea Bakmaz (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU