diplomski rad
Jezični savjeti, analiza jezičnih savjeta i njihova upotreba u jezičnoj praksi

Antonia Furjan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU