diplomski rad
Procjena privlačnosti osobe ovisno o spolu, kontekstu konzumacije i učestalosti konzumacije akohola

Anita Markotić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU