diplomski rad
Neki aspekti valjanosti Skala profesija Hoganovog upitnika ličnosti (HPI)

Maja Kurečić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU