diplomski rad
Gabrijel Jurkić

Marija Jurkić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU