diplomski rad
Lektirni sustav u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj

Ana Jelena Karanušić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU