diplomski rad
Prediktori impulzivnog i rizičnog ponašanja kod studenata

Divna Blažev (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU