diplomski rad
Validacija Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri

Katarina Bošnjak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU