diplomski rad
Utjecaj medija na socijalizaciju djece

Aleksandra Hršak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU