diplomski rad
Književno-povijesna analiza djela "Navis Ragusina" Marka Faustina Galjufa

Tihana Dužević (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET