diplomski rad
Odnos elektroničkog nasilja, spola, samopoštovanja, školskog uspjeha i frekvencije korištenja Interneta kod adolescenata

Sara Dugić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU