diplomski rad
Utjecaj Twittera na popularnu kulturu na primjerima prosvjeda Egipatska revolucija i "Occupy Wall Street"

Lahorka Lojen (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU