diplomski rad
Marija Jambrišak i žensko pitanje

Aleksandra Karanac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU