diplomski rad
Čimbenici privlačenja i odbijanja u sklonosti traženja psihološke pomoći kod studenata

Gabrijela Karamatić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU