diplomski rad
Roditeljski stres i opća psihička uznemirenost roditelja djece s poremećajem iz autističnog aspekta

Paula Herceg (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU