diplomski rad
Odnos elektroničkog nasilja, spola, roditeljskog ponašanja i učestalosti korištenja interneta kod adolescenata

Ivana Handabaka (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU