Rad nije dostupan
diplomski rad
Problematika sela i seoskog prostora u djelima Mate Lovraka

Dijana Hadžić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU