diplomski rad
Stres na radnom mjestu medicinskih sestara i tehničara

Ana Gazivoda (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU