diplomski rad
Ekspresionizam u Preobrazbi i Preobraženjima (O ekspresionizmu Franza Kafke i Antuna Branka Šimića)

Ana Kolarić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU