diplomski rad
Vizualizacija probacije

Marina Lovrić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU