diplomski rad
Ogulin, zavičaj bajke

Marina Jarnjević (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU