diplomski rad
Javna komunikacija glavnih aktera u vrijeme referenduma o braku

Mirela Marković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU