diplomski rad
Hollandova tipologija zanimanja u Europi i opće ljudske vrijednosti

Marijana Matijaš (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU