diplomski rad
Marija Jurić Zagorka u kontekstu hrvatske periodike do 1957.

Neda Novosel (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU