diplomski rad
Perfekcionizam i perfekcionistička samoprezentacija u romantičnim vezama

Vedrana Palavra (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU