diplomski rad
Etički i pravno-filozofski aspekti globalnih migracijskih procesa

Katarina Peroković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA FILOZOFIJU