diplomski rad
Arheološka istraživanja grada Krapine na primjeru lokaliteta: Hušnjakovo, Mihaljekov Jarek i Stari Grad

Arlena Cvetko (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA POVIJEST