diplomski rad
Čitanje Zagorkina romana "Kći Lotršćaka" kao romanse i/ili pustolovnog narativa

Mirta Seferović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU