diplomski rad
Odnos NDH prema pripadnicima pravoslavne crkve

Ivan Tomašević (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA POVIJEST